Nyt fra SMS skolerne i Bangladesh

Vi spørger så tit, om vore regionsprojekter nytter, og om det er muligt at følge dem fremover. Filip Engsig-Karup fra støttegruppen for SMS skolerne i Bangladesh skriver om et af sidste års regionsprojekter:

Så er jeg velbeholdent hjemme fra min rejse til Bangladesh. Og jeg kan glæde jer med, at selve byggeriet i Pirganj i Nordvest-Bangladesh nu er færdigt. Og det er bare FLOT! Folk omkring er imponeret over, hvor godt bygningen ser ud – og de undrer sig over, at den har kunnet laves til den pris! Det var aldrig gået, hvis en entreprenør havde fået totalentreprisen. Så var den nok blevet 30-40% dyrere! Bygningen er nu færdig. Blev åbnet/indviet den 13. jan. 2019. Undervisningen er i fuld gang på skolen og de nye faciliteter er kærkommet. Repræsentanter fra Y’s Men Region Danmark var med ved indvielsen.

Tilbage til nyhedslisten