Retningslinier for uddeling af midler fra Ringkøbing Y`s Men`s Club

Iflg. klubbens love, § 2 stk. 4, er klubbens formål bl.a. at støtte aktiviteter i den lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser.

Dette kan bl.a. udmøntes i, at der efter ansøgning til klubben og præsentation på klubmøde, udde-les gaver til flg.:

 • Projekter besluttet af Region Danmark (prioriteres højt).
 • Arbejde som gøres lokalt og på landsplan af KFUM og KFUK samt af foreninger med lignen-de formål.
 • Kirkeligt arbejde lokalt.
 • Internationalt arbejde og projekter, som drives af de til folkekirken og holdningsmæssige be-slægtede kirker, knyttede missionsselskaber og nødhjælpsorganisationer.
 • Volontørophold i et tredje verdensland, foretaget af unge fra Ringkøbing området og med et indhold, der kan rummes indenfor Y’s Men’s klubbens formål.
 • Andre nationale eller internationale hjælpe- eller udviklingsprojekter med indhold, der kan rummes indenfor Y’s Men’s klubbens formål.
 • Støtte til vanskeligt stillede enkeltpersoner eller familier (samlet årlig pulje på maksimalt 10.000 kr.).
 • Præsidiet kan selvstændig, indenfor klubbens formål, anvende op til 5.000,-/10.000,- kr. pr. donation til:
  - gave ved præsentation fra klubben
  - gave til gæster (taler) ved klubmøde
  - andet som Præsidiet har behov for som daglig leder af klubben
  Redegørelse for de anvendte midler på næstkommende internt møde

Såfremt der kommer ansøgninger, som falder udenfor ovennævnte, kan klubben tage stilling til om disse skal imødekommes efter forudgående bearbejdning i økonomiudvalget.

Hvor det er muligt benyttes Y’s Men’s præsentations kort, når gaven gives.


Vedtaget på klubmøde den 1. juni 2011