Formål, værdier og motto

Ringkøbing Y's Men's Club

- er tilsluttet Region Danmark under The International Association of Y's Men's Clubs.


Motto:

At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret

 

 

Værdier:

I Y's Men region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale og faglige forhold.
Vi mødes, fordi vi tror på, at det enkelte menneskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker.Vi tror på, at vi med udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn.
Vi tror på, at vi kan informere og øge det enkelte menneskes kendskab til samfundsmæssige, religiøse og sociale forhold - såvel nationalt som internationalt - og dermed opbygge en viden, der kan bruges til styrkelse af den enkeltes bevidsthed om ansvar og lederskab.
Vi vil i vort virke arbejde ud fra en sammenhængende livs forståelse, hvor ovenstående elementer er tydelige og fremmer et positivt frem.
 


Formål:

 The International Association af Y’s Men’s Club’s er et verdensomspændende kammerat-skab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for KFUM og KFUK stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden.

Klubben søger i overensstemmelse med Region Danmarks love at fremme bevægelsens formål ved:

At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.
At holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.
At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
At støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og KFUK , og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser.