Klubbens struktur og udvalg

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af klubmedlemmer. - Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver.
 

Præsidenten:

Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og at lede præsidiemøderne. Præsidenten har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.

Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke. 
 

Vicepræsidenterne: 1. vicepræsident og 2. vicepræsident

Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår. 
 

Sekretæren:

Fører protokol over klubbens interne møder samt præsidiemøderne.

- fører lister over medlemsdeltagelsen ved ordinære klubmøder. 
 

Skatmesteren:

Opkræver klub og andre kontingenter. - Udbetaler fra klubbens særlige midler efter anvisning fra økonomiudvalget. Fører specificeret drift -aktivitets- og statusregnskab. Skatmesteren er formand/mødeindkalder for økonomiudvalget.
 

Alle medlemmer i Ringkøbing Y’s Men’s Club er i mindst et arbejdsudvalg, som tilrettelægger og leder klubbens forskellige aktiviteter.

 

>>> Præsidium for klubåret 2021 - 2022


>>> Udvalgene for klubåret 2021 – 2022