Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kristlige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM og KFUK, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

Historie tage fra gl hj. side

Historie


Det startede i Ohio........

 

I begyndelsen af 1900-tallet var det i Amerika meget almindelig for driftige folk at være medlem af en frokostklub. KFUM sekretæren for medlemsfremgang i Toledo brugte ideen og dannede i 1920 en klub med navnet "TOLYMC A". Til at udforme vedtægterne for den nye klub valgte man en ung jurist, Poul W. Alexander, som siden blev den første verdenspræsident i Y’s Men’s bevægelsen.

 

Inden længe var der flere KFUM afdelinger rundt om i Amerika, der havde dannet tilsvarende klubber, og man måtte til at tænke på et bredere og mere dækkende navn.

Ideen til navnet kom på en lidt sjov måde. Under 1. Verdenskrig hjalp Will M. Cressy KFUM i det fjerne Østen med at underholde soldaterne. Når han sendte sine beretninger hjem underskrev han sig altid som "One af the Y’s Men’s from East". Der var navnet, - og Poul W. Alexander fik lov at bruge navnet.

 

I maj 1922 blev Ohios Y’s Men’s Club stiftet, og herefter gik det hurtigt. Y’s Mens’s International gik næsten som en steppebrand ud over verden. I 1928 kom Y’s Men til Europa og den første club blev chartret i Tallin.

 

Efter 2.verdenskrig mødte købmand Ejnar Davidsen fra Aalborg, på en forretningsrejse i Prag, en amerikansk udsending fra KFUM, som fortalte om Y’s Men’s bevægelsen og om, at der netop var oprettet en club i Prag.


Ved KFUM’s generalforsamlingen i Aalborg marts 1947 fortæller Ejnar Davidsen begejstret om sine oplevelser i Prag og foreslår oprettelse af en Y’s Men’s Club i Aalborg. Flere af medlemmerne var med på ideen og allerede den 11. august 1947 chartres den første Danske Y’s Men’s Club, Aalborghus.

 

Starten var gået i Danmark og allerede i 1953 chartres den næste klub, nemlig Aarhus Y’s Men’s. Club.

Efter den første clubs oprettelse i Danmark har det spredt sig til hele landet og på nuværende tidspunkt tælles ca. 137 klubber.