Broderklubber Ringkøbing og Askøy

Hvordan begyndte denne forbindelse?

Ringkøbing YMC besluttede i efteråret 2005, at klubben gerne ville have en broderklub i udlandet. Den daværende præsident, Bent Erik Møller, forslog, at det skulle være en klub i et af de nye demokratier i Østeuropa. Da det viste sig, at der var en klub i Vilnius blev det besluttet, at der skulle skabes kontakt til denne klub, som i øvrigt var den eneste klub i Litauen.

Ad forskellige kanaler lykkedes det at finde frem til præsidenten for Vilnius YMC, Aleksas Siautkulis, som i første omgang blev telefonisk kontaktet. Det var en meget positiv oplevelse, der blev fulgt op af en e-mail, i hvilken vore forslag og ønsker blev fremlagt.

I Januar 2006 modtog vi en mail fra Vilnius YMC om, at man gerne ville være broderklub med Ringkøbing YMC, men at man i forvejen havde en broderklub i Norge, nemlig Askøy YMC.

Efter modtagelsen af denne oplysning sendte vi den 20. januar 2006 en e-mail til præsidenten for Askøy YMC, Thor Liichen-Lehn. I mail’ forklarede vi, at vi var i gang med at skabe broderklubforbindelse til Vilnius YMC, men var blevet orienteret om, at klubben i forvejen var broderklub med Askøy YMC. Vi forklarede, at vi ikke ville ødelægge noget i forholdet mellem Askøy og Vilnius, tværtimod ville vi gerne foreslå, at der også blev skabt forbindelse mellem Askøy og Ringkøbing således, at vi sammen kunne danne en ”treklangsforbindelse”.

Thor sendte den 21. januar en mail tilbage, i hvilken han orienterede os om klubben, dens medlemsskare og aktiviteter. Vi kunne heraf se, at medlemmerne aldersmæssigt lå på linie med os. Endvidere skrev han, at man i styret ville drøfte vores henvendelse.

Den 29. august 2006 får vi en mail fra den nye præsident, Steinar Haugen. Steinar skriver, at man gerne vil drøfte et videre samarbejde med os og forslår, at medlemmer af styret kommer til Danmark for videre drøftelse i løbet af foråret 2007.

Dette besøg finder sted i week-end’ 23. til 25. marts 2007. Deltagerne fra Askøy er Steinar & Jurate Haugen og Lars Hana. Fra Ringkøbing deltager Svend Aage Hoppe, Thorkil Schmidt, Kristen Grysbæk, Steen Skovby og Bent Erik Møller.

Mødet afholdes i en fantastisk dejlig og positiv stemning, og vi er straks på linie med hinanden, både menneskeligt og i forholdet til hvad en Y’s Men Club er og skal være.

Det blev besluttet, at Askøy YMC og Ringkøbing YMC indgår et broderskab med hinanden, og denne pagt underskrives i Norge i forbindelse med klubbens 10 års jubilæum, den 27. oktober 2007, 
rf.: Bent Erik Møller

                                                                        Se referat fra mødet 23.-25.marts 2007.


Brother Club Certificate


  - blev underskrevet ved Askøys 10 års jubilæumsfest den 27. oktober 2007 af Svend Aage Hoppe og Lars Hana.

 
 Askøy Y's Men's klubben havde indbudt to Y's Men's med ledsager til jubilæumsfesten. Deltagerne var Marianne & Svend Aage Hoppe, Ruth & Kristen Grysbæk.

 
 Det var god og stor oplevelse at møde Y's Men's medlemmerne fra Askøy Y's Men's klub såvel i deres hjem i forbindelse med bevært- ning af os og ved 10 års jubilæumsfesten.

 
 Festen var i menighedslokalerne til Erdal Kirke. Menighedslokalerne er klubbens vanlige mødested. 
 Det var en virkelig dejlig oplevelse at feste sammen med vores Y's Men's venner. Festens gang var nogenlunde, som vi kender, god mad at spise, en berigende festtale med DG's motte, "Til fods", gode muntre indslag, hilsener og i forlængelse heraf en højtidelig stund til underskrift af Dokumentet og tale ved Svend Aage.


 Afslutningen på aftenen med en god andagtsstund i Erdal Kirke.

 rf.: Kristen Grysbæk