Mødested

Rindum Kirkehus
Rindumvej 2,
6950 Ringkøbing

 

Se folder, som fortæller lidt om os

Ringkøbing Y's Men's Club er tjenesteklub for kirkeligt arbejde

Klubben begyndte (blev chartret) den 30-09-1978. Skjern Y's Men's klubben er moderklubben.

Læs historisk tilbageblik af Gunner Fomsgaard.


I Ringkøbing Y’s Men’s Club optages kvinder og mænd.


Medlemmerne i klubben kommer fra alle samfundslag, kirkesamfund og der tilstræbes størst mulig erhvervsmæssig og aldersmæssig spredning.


Du kan blive medlem, hvis du kan gå aktivt ind for bevægelsens formål, blive anbefalet af et medlem og godkendt i klubben. Du vil herefter blive inviteret som gæst før endelig optagelse i klubben. Du er velkommen til at henvende dig til et medlem.


Klubmøderne afholdes normalt onsdage i lige uger kl. 18.00 - 20.00. og mødestedet p.t. er Rindum Kirkehus, Rindumvej 2. Til ca. hver andet møde er vore damer inviteret med.


Hvert møde indledes med bibellæsning af kommende søndags prædiketekst og vi beder fadervor. Herefter spiser vi et måltid inden aftenens program.

Ved interne møder er det klubbens ved og vel i forhold til det lokale, nationale og internationale der drøftes. Fællesmøderne indeholder programpunkt.


Se aktuelt program under "Programmer"


Ringkøbing Y’s Men’s Club yder støtte til kristeligt og humanitært socialt arbejde lokalt, regionalt og globalt. Midlerne skaffes ved forskellige aktiviteter.

Se i sidemenuen - Aktiviteter.


Klubben er tilsluttet Region Danmark under The International Association of Y's Men's Clubs. Se links.

Klubbens ledelse varetages af et Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.
Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver.

Fakta om Ringkøbing Y's Men's Club

En aktiv del af den kristne kirke.

Pt. er vi ca. 38 medlemmer, og den ledes af en valgt bestyrelse på 4 personer.

Gennem aktivt klubarbejde støtter vi børne– og ungdomsarbejde samt andet ”værdigt” trængende arbejde lokalt, nationalt og globalt.

Vi uddeler årligt ca. 500.000,- kr.